Partners

 

Organization Name / Position
Kittson County
 Kathy Johnson / County Social Services Director
Mahnomen County  Julie Hanson / County Social Services Director
Marshall County Chris Kujava / County Social Services Director
Norman County Chris Kujava / County Social Services Director 
Polk County
Kent Johnson / County Social Services Director 
Pennington County
Ken Yutrzenka / County Social Services Director 
Red Lake County Kristi Nelson / County Social Services Director
Roseau County Dave Anderson / County Social Services Director
School DistrictsAddress
Climax - Shelly  PO Box 67, Climax, MN  56523
Crookston  402 Fisher Avenue, Crookston, MN  56716
Fertile - Beltrami  PO Box 648, Fertile, MN 56540
Fosston  301 1st Street, Fosston, MN  56542 P
East Grand Forks  1900 13th Street SE, East Grand Forks, MN  56721
Middle River  PO Box 130, Middle River, MN  56737
Stephen - Argyle  PO Box 279, Argyle, MN  56713
Warren - Alvarado - Oslo 224 E Bridge Avenue, Warren, MN  56762
Kittson County Central PO Box 670, Hallock, MN  56728
Mahnomen PO Box 319, Mahnomen, MN  56557
Norman County East PO Box 420, Twin Valley, MN  56584
Norman County West PO Box 29, Hendrum, MN  56742
Oklee PO Box 100, Hendrum, MN  56742
Plummer PO Box 7, Plummer, MN  56748
Red Lake Falls PO Box 399, Hendrum, MN  56750